Villkor

Smak för mat samlar och lagrar information om personer som annonserar på Fyndhyllan. Med information avses all typ av information som läggs in såsom namn, adress eller telefonnummer. Genom att annonsera på Fyndhyllan ges Smak för mat tillstånd att samla och lagra sådan information.

All personlig information skyddas i enlighet med gällande lagstiftning. Smak för mat varken hyr ut eller säljer personlig information utan skriftligt medgivande från berörd part.

Smak för mat tar inget ansvar för att inlagda annonser överensstämmer med produkten. Säljaren ansvarar för att annonsen inte strider mot gällande lagstiftning och är personligen ansvarig för sin annons.

Glöm inte att informera oss på info@smakformat.se när din köksartikel är såld så att vi kan ta bort annonsen. Ange då gärna datum för annonsens införande.

Print Friendly