Känner du till den blå maten?

Har du hört talas om den blå maten?

Det är mat från de Blå zoner i världen där folk har störst chans att bli över 100 år gamla. Folk som bor i dessa zoner är friskare, har färre antal hjärt- och kärlsjkdomar, drabbas inte av diabetes, demens eller vissa former av cancer i samma utsträckning som övriga.

När man tittar på medellivslängden i olika regioner så har såväl hög inkomst som hög utbildningsnivå stor betydelse. Men detta gäller inte de blå zonerna. Tvärtom så är både inkomst- och utbildningsnivån lägre i dess zoner än i genomsnittet i världen. Med andra ord har invånarna i de blå zonerna varit tvungna att arbeta för sin överlevnad och detta i områden med karga jordar.

Var finns då dessa blå zoner? Jo i geografiskt avgränsade små områden i Italien, Grekland, Japan och Latinamerika, men också, och inte minst, i Sverige och Småland.

Om de blå zonerna och framför allt den blå maten kan man läsa i vetenskapsjournalisten Henrik Ennart och stjärnkocken Niklas Ekstedt bok Den blå maten. Recept för ett långt och lyckligt liv, (Ordfront förlag, 2015). I boken har författarna som utgångspunkt haft människorna som blir äldst och friskast och frågat dem vad de har ätit. Naturligtvis är inte maten hela sanningen, men den är en stor bidragande orsak till ett långt och lyckligt liv. Därefter har Niklas Ekstedt på sitt personliga sätt tolkat de 52 rätter som återfinns i Den blå maten.

Det är en spännande och intressant läsning. Och många gånger blir man förvånad, som att sötpotatis är viktigt inslag i några av de blå zonerna. Eller att hitta recept på stekt fläsk med löksås och kokt potatis, kan det vara bra mat? Det stämmer kanske inte helt med de nu rådande hälsotrenderna.

Henrik Ennart och Niklas Ekstedt har fått Svenska Måltidsakademins pris för årets bästa kokbok inom kategorin Hälsa, för Den blå maten. Recept för ett långt och lyckligt liv.

Grattis, det är ni värda!

Denblåmaten

Print Friendly

, , ,

No comments yet.

Kommentera